Evaluation of Social Media as a Medium in Terms of Advertising Law


Creative Commons License

Özdemir S. S., Doğanay M. Z.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, vol.0, no.13, pp.295-337, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The spread of the internet use made this medium an area, where users are not only limited to be a target group, but also able to generate content. Especially in this respect, internet advertising contributes to the conveying of advertisement to more people in a more effective and costefficient way and therefore, it shows a rapid growth. Aforementioned condition is a cause for the requirement of evaluating social media as an advertising medium and with its legal aspects. Particularly, the possibility of violating the principles of advertising law with the messages presented by methods such as personalized advertising, brand pushing, viral advertising and celebrity endorsement and the problems encountered in their inspection process further increase this requirement. The aim of the study is to evaluate the concept of advertising, social media as a medium, the platforms and advertising methods that are prominent in the social media, concerning infringements and the persons legally liable for them.

İnternet kullanımının yaygınlaşması, bu mecrayı kullanıcıların sadece hedef kitle olmakla sınırlı kalmadığı, artık içerik de paylaşabildiği bir alan haline getirmiştir. Bu açıdan özellikle internet reklamcılığı, reklamın daha fazla sayıda kişiye, daha etkin ve uygun maliyetlerle iletilebilmesine katkı sağlamakta ve bu yönüyle hızlı bir gelişme göstermektedir. Belirtilen durum, sosyal medyanın bir reklam mecrası olarak ve hukuki yönleriyle değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Özellikle de, kişiselleştirilmiş reklamlar, gizli marka temsilciliği, yayılmacı reklamlar ve ünlü desteği gibi yöntemlerle sunulan iletilerin, reklam hukukuna dair ilkeleri ihlal etme ihtimali ve bunların denetimi sürecinde karşılaşılan sorunlar, bu gereksinimi daha da arttırmaktadır. Çalışmanın amacı, reklam kavramının, bir mecra olarak sosyal medyanın, sosyal medyada öne çıkan platformların ve reklam yöntemlerinin, ilgili ihlallerin ve bunlardan dolayı hukuken sorumlu kişilerin değerlendirilmesidir.