A Review of Architects' Corner Building Design Approaches


Creative Commons License

Saban F. D., Yılmaz N.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, no.18, pp.503-530, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In  architectural  design,  designing  a  corner  building  is  considered  to  be  a  major  problem  and  the  significance  of  the  meaning  of  urban  corners  is  emphasized.  The  aim  of  this study,  focusing  on  the  corner  is  to  investigate  the  meanings  attributed  by  architects  to  the design  of  a  corner  building.  Within  this  aim,  the  methodology  is  adopted  for  the  study, involving  literature  review,  designing  and  the  implementation  of  questionnaire.  For  the data  analysis,  the  t-test,  which  shows  whether  any  significant  difference  exists  between two  independent  groups  is  used.  In  conclusion,  no  significant  difference  is  found  between the architects who had and had not designed corner buildings, based on their answers. 

Köşenin  tasarımı,  mimari  tasarım  alanında  önemli  bir  problem  olarak  yer  almakta  ve kent  köşelerinin  anlamsal  olarak  kentlinin  sosyal  yaşamındaki  önemi  vurgulanmaktadır. Bu  çalışma,  mimaride  köşelerin  anlamına  ve  mimarların  köşe  bina  tasarımı  yaklaşımlarına  odaklanmaktadır.  Bu  amaç  doğrultusunda  mimarlara  uygulanmak  üzere  sorgulama metni  tasarlanmış  ve  veri  analizi  yöntemi  olarak  parametrik  hipotez  testleri  içerisinde  yer alan  bağımsız  örneklem  t  testi  uygulanmıştır.  T  test  grubunda  veriler  köşe  parselde  bina tasarlayanlar/tasarlamayanlar  olmak  üzere  analiz  edilmiş  ve  anlamlılık  analizinde  ölçüt olan,  ″005″  değerine  eşit  veya  küçük  bir  değer  izlenmemiştir.  Değerlendirme  sonucunda köşe  parselde  bina  tasarlayan  ve  tasarlamayan  mimarlar  arasında  anlamlı  bir  farklılık görülmemiştir.