Âdem'den Ademe İnsanın Serüveni


Creative Commons License

DÖNER E.

Third Sarajevo International Conference on Social Sciencesby FBA, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 26 - 29 April 2018, pp.155-162

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Saraybosna
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.155-162
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Adventure of Human Being from Adam to Nothingness
Ertuğrul Döner
Çukurova Üniversitesi
ABSTRACT
The name Adam in Arabic means human being, mankind, and man, and in Hebrew-Aramaic it means the first human being, soil, earth, and world (Genesis 2/7) while it means father in Sumerian; boy, and young in Akkad-Babylon; and servant in Mandaean. Adam is seen as the first man and the first prophet in many texts. In some narrations, it is referred (al-udma-type, sample, brownness-flushness-redness and al-ad?ma-earth) to the relation of Adam-soil, and genesis-being and variety. And it symbolizes stability by the meaning ‘being’ (ab? al-bashar) in the way of continuation of humankind. Holy Scriptures and its exegesis offer some information about the nature of possession of some things such as forms of things, feelings, variety, improving, generation, and the things required for the soul to realize itself, information (projection of object to mind-awareness of recognition), knowledge of essence, learning-teaching, and languages. In this study, we try to offer some solutions about meaning of the attempting to exist, and also, as its case expressed in words, the evolution-changing of Adam both in Holy Scriptures and his historical adventure, and to find some answers to the question of what/who the human being is in modern period.
Key Words: Adam, Human Being, Existence, Nothingness, Genesis.

ÖZET
Sümer dilinde baba, Akad-Babil dilinde çocuk, genç, Sâbiilikte kul manasına gelen Âdem insan, insanoğlu, adam ve İbranice-Aramice karşılığı ile (ilk) insan, toprak, yer, yeryüzü (Tekvin 2/7) anlamlarına gelir. Âdem çoğu metinlerde ilk insan ve peygamber olarak nitelenir. Bazı rivayetlerde (el-üdme-tip, örnek, esmerlik-kırmızılık-kızıllık ve el-edîme-yeryüzü) Âdem-toprak/yeryüzü ilişkisi ile yaratılış-varlık ve çeşitliliğe işarette bulunulur ve varlık (ebu’l-beşer) anlamıyla insan soyunun devamı şeklinde Âdemoğlu ile istikrarı sembolize eder. Kutsal metinlerde ve onların yorumlarında Âdem/İnsan, eşyanın biçimleri ve duyguları, çeşitlilik, ilerleme, nesil, ruhun kendini gerçekleştirmesi için gerekli olan şeyler, malumat (nesnenin-şeyin zihne izdüşümü-tanıma bilinci), hakikat bilgisi, öğrenme-öğretme ve dil(ler) şeklinde birtakım şeylere sahip olmanın mahiyetine dair birtakım bilgiler sunulur. Bu çalışmamızda, varlığın-varoluşun-varolmaya çalışmanın karşılığı, aynı zamanda bunun dile-dillere dökülmüş-dökülen hali olan Âdem’in/İnsanın hem kutsal metinler açısından hem de tarihi serüvende yaşadığı gelişim-değişim ve modern dönemde (özellikle varoluşsal açıdan) insan kimdir-nedir sorusuna cevaplar aranmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Âdem, İnsan, Varlık, Adem, Yaratılış.