Problem Çözme Terapisine dayalı beceri geliştirme grubunun üniversite öğrencilerinin sosyal problem çözme becerileri, öfke ile ilişkili davranış ve düşünceler ile sürekli kaygı düzeylerine etkisi


Çekici F., GÜÇRAY S. S.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.103-128, 2012 (Peer-Reviewed Journal)