HERITAGE DEFINED AS “ANCIENT SETTLEMENTS” IN UNESCO WORLD HERITAGE LIST AND UNESCO TENTATIVE LIST OF TURKEY, AND THE ANCIENT CITY OF ANAZARBOS


Creative Commons License

Özbey V., Saban F. D.

in: ANAZARBOS & ANAVARZA, Fatih Gülşen, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Adana, pp.147-164, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi Kitabevi
  • City: Adana
  • Page Numbers: pp.147-164
  • Editors: Fatih Gülşen, Editor
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Kültürel mirası korumada UNESCO Dünya Miras Listesi önemli bir kilometre taşıdır. Mirasını korumayı hedefleyen, Sözleşme’ye taraf devletlere maddi ve teknik destekte bulunan Liste’ye alınma ve kalıcı olma süreçleri, bir sürekliliğe sahiptir. Adaylık için bir önkoşul olan taraf devlet UNESCO geçici listeleri, devletlerin hangi miraslarını korumaya öncelik verdikleri hakkında bilgiler sunar. Tanımlandığı ilk zamandan bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde önemli oranda temsil edilen Antik Dönem yerleşimleri, özellikle Akdeniz ülkeleri için bir fırsattır. Çalışmada, Doğu Akdeniz’de bir dönem Kilikya Secunda’ya başkentlik yapmış olan, yayıldığı alanın büyüklüğü ile benzer örneklerinden ayrılan Anavarza Antik Kenti’nin 2014 yılında, taraf devletler arasında açık ara en fazla miras başlığının tanımlanmış olduğu Türkiye UNESCO Geçici Listesi’ne alınması ile birlikte ortaya çıkan UNESCO Dünya Miras Listesi’ne tanımlanabilme potansiyeli tartışılmıştır. Karşılaştırmalı analize dayanan inceleme sonucunda, Anavarza Antik Kenti’nin coğrafî konumundan kaynaklı avantajının yanı sıra miras türünün Liste’ye sunulmasında önemli bir katkısı olacağı görülmüştür.