Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü


Aydın Sümbül Z., GÜÇRAY S. S.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, no.45, pp.101-114, 2015 (Peer-Reviewed Journal)