OREOCHROMIS NILOTICUS BALIKLARINDA OLUŞTURULAN DENEYSEL BAKIRNANOPARTIKÜL TOKSIKASYONUNDA RENAL VE INTERRENAL DOKULARDAPATOLOJIK BULGULAR


HALIGÜR M., HALIGÜR A., AYDOĞAN A., ÇOĞUN H. Y. , DAĞLIOĞLU G.

I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, 1 - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text