6335 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NDA TİCARİ DEFTERLERİN YENİ DÜZENİ VE FİNANSAL RAPORLAMA


TUAN K.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kafkas University Journal of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.4, no.6, pp.1-14, 2013 (Peer-Reviewed Journal)