Divan?ın İkilemi: Temel Haklar ve temel Özgürlükler Arasında Denge


BİLGİN A. A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.51-93, 2011 (Peer-Reviewed Journal)