Evaluation of Gene Polymorphisms of Cytochrome P450 Family Enzymes in Drug Abuse İnduced Deaths


KOCATÜRK SEL S. , DAĞLIOĞLU N. , EFEOĞLU ÖZŞEKER P. , GÜLMEN M. K. , LÜLEYAP H. Ü. , YILMAZ M. B.

uLUSLARARASI SAĞLIK VE ÇEVRE KONGRESİ, 23 - 25 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text