Association of CD38 expression with prognosis in childhood leukemia


Kaya Ö., Zeytun N., Küpeli S.

Çukurova Tıp Öğrenci Dergisi, vol.2, pp.9-11, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Çukurova Tıp Öğrenci Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.9-11
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL) accounts for eighty percent of all childhood leukemias, while acute myeloid leukemia (AML) accounts for 20 percent. Leukemias can be divided into groups according to their cell origin. In all leukemias, the distinction is made by surface markers in flow cytometric examinations at the time of diagnosis. Many factors such as genetics, laboratory, age and gender are in use to determine the prognosis. Each cell type has unique surface markers in BALL, T-ALL and AML. The effect of CD38 expression, which is a surface marker, on prognosis is discussed in this review. Studies to examine the effect of CD38 expression on prognosis are limited, and the results have shown that high CD38 expression may be associated with poor prognosis. There is a little information on the clinical use of daratumumab, an anti-CD38 antibody, in childhood leukemias. In this review, the presence of CD38 expression in childhood leukemias and its effect on prognosis were investigated

Çocukluk çağında en sık görülen akut lenfoblastik lösemiler (ALL) tüm akut lösemilerin %80 ini oluştururken akut myeloid lösemi’ler (AML) %20 sini oluşturur. ALL’ler geliştikleri hücre kökenlerine göre gruplara ayrılabilir. Tüm lösemilerde ayrım tanı anındaki akım sitometrik incelemelerdeki yüzey belirteçleri ile yapılır. Pediatrik akut lösemilerin prognozunu belirlemek için genetik, laboratuar, yaş ve cinsiyet gibi birçok faktör mevcuttur. BALL. T-ALL ve AML’de her hücre tipinin kendine özgü yüzey belirteçleri olup, bu derlemede amaç bir yüzey belirteci olan CD38 expresyonunun prognoza etkisi tartışmaktır.CD38 expresyonunun prognoza etkisini incelemek için yapılan çalışmalar literatürde sınırlı olup elde edilen sonuçlar yüksek CD38 expresyonunun tedaviye yanıtının azlığı ve kötü prognoz ile ilişkisi olabileceğini göstermiştir.Bir anti-CD38 antikoru olan Daratumumab’ın klinik kullanımı çocukluk çağı lösemileri için kısıtlıdır.Bu tartışmada ise çocukluk çağı lösemilerinde CD38 expresyonunun varlığı ve prognoza etkisi irdelenmiştir