Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin Genel Başarıları ile ÖSS puanları arasında ilişkinin incelenmes


SEVİMLİ D., ÇAM S., DİKİCİ K., DİNÇ Z. F., DURUSOY E.

11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 10 November 2012 - 12 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çukurova University Affiliated: Yes