İskenderun Demir Çelik Fabrikasından Çıkan Cürufun yapısı, çözünürlüğü ve denizel ortama olası etkileri


SARIHAN E., AVŞAR D., GÖKSU M. Z. L., POLAT S., ÇEVİK C., ÇEVİK F., ...More

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Su ürünleri Temel Bilimler/Hidrobioloji, vol.23, pp.127-134, 2006 (Peer-Reviewed Journal)