Spirulina platensis Algae in Honey Bees (Apis mellifera L.) Use Against Varroa destructor Parasite and Investigation of Effects on the Performance of Honey Bee ColoniesBal Arılarında (Apis mellifera L.) Spirulina platensis Alginin, Varroa destructor Parazitine Karşı Kullanımı ve Bal Arısı Kolonilerinin Performansı Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Burgut A., Kutlu H. R., Tufan M.

Çukurova Tarım ve Gıda bilimleri dergisi (Online), vol.38, no.1, pp.14-25, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Honey bess needs protein, carcohydrates, lipids, vitamins, minerals and water in their daiy lives. Honey bees

feed with pollen and nectar. Pollen is an important source of protein, vitamins and minerals while nectar meets

the carbohydrate needs of bees. However bad weather conditions negatively affect bee nutrition in some periods

of the year, and food sources insufficient for bees. During these periods, pollen supplements or different feed

formulations should be used for bees to survive and increase their populations. In recent years, researchers

have suggested microalges as important sources of biologically active substances. In this project, the effects of

%5, %10 and %20 Spirulina platensis used in bee cake on honey bee development, honey production and

varroa were investigated.

Bal arıları günlük yaşamlarında; protein, karbonhidrat, lipit, vitamin, mineral ve suya gereksinim duymaktadır.

Bal arıları, bitkilerden elde edilen polen ve nektar ile beslenmektedir. Polen önemli bir protein, vitamin ve

mineral kaynağı olup, nektar ise arıların karbonhidrat ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak yılın bazı

dönemlerinde kötü hava koşulları arı beslenmesini olumsuz yönde etkilemekte ve arılar için besin kaynakları

(nektar ve polen gibi) yetersiz kalmaktadır. Bu dönemlerde arıların hayatta kalması ve popülasyonlarının

artması için polen takviyesi veya farklı yem formülasyonları kullanılmalıdır. Son yıllarda araştırmacılar,

biyolojik olarak aktif maddelerin önemli kaynakları olan mikroalgleri önermektedir. Bu algler arasında

Spirulina yüksek protein ve vitamin içeriğine sahip olmasının yanında, esansiyel amino asit, yağ asitleri,

mineral ve antioksidanlarca oldukça zengindir. Bu projede, arı kekine %5, %10 ve %20 oranında kullanılan

Spirulina platensis’in, bal arısı (Apis mellifera) gelişimi, bal üretimi ve varroa  üzerine etkisi incelenmiştir.