Cylinder and stamp seals from Tatarh Hoyuk


Creative Commons License

GİRGİNER K. S. , Collon D.

ANATOLIAN STUDIES, vol.64, pp.59-72, 2014 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 64
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.1017/s0066154614000052
  • Title of Journal : ANATOLIAN STUDIES
  • Page Numbers: pp.59-72

Abstract

In this article, 13 cylinder and stamp seals are examined. They were found at Tatarlı Höyük during the 2008–2012 excavations.
The interesting and significant collection of cylinder and stamp seals of the second millennium BC reveals the importance of Tatarlı Höyük in the archaeology of Kizzuwatna. Stamp seals from earlier periods were found out of context and shed light on prehistoric Tatarlı Höyük. We believe that Tatarlı Höyük is ancient Lawazantiya – the famous
‘lost’ city of the Hittites and of Kizzuwatna.

Bu yazıda 2008–2012 yılları arasında Tatarlı Höyük kazılarında bulunan 13 adet silindir ve damga mühür incelenmektedir.
Bu ilginç ve önemli kolleksiyon içinde M.Ö.II.binyılın her dönemine ait olan silindir ve damga mühürler Tatarlı Höyüğün Kizzuwatna arkeolojisindeki yeri ve önemini ortaya koymaktadır. Daha erken dönemlere ait damga mühürler ise, Tatarlı Höyüğün henüz daha kazılmayan prehistorik çağlarına ışık tutmaktadır. Tatarlı Höyüğün Hititler’in ve
Kizzuwatna ülkesi’nin ünlü ve kayıp şehri eski Lawazantiya ile aynı yerleşim olduğunu düşünmekteyiz.