Tatarlı Höyük (Ceyhan/Adana)Kazısı Hellenistik Dönem Tabakalarına Ait Arkeobotaniksel Bulgular


GİRGİNER K. S. , ASLAN F. , ÇAKAN H.

35.Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.1, pp.99-106

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99-106