Prevalance Of Bifid Mandibular Canal in Cukurova Population : A CBCT Study


Creative Commons License

Tumani B., Duyan H. , Evlice B.

Necmettin Erbakan University International Dentistry Congress, Konya, Turkey, 2 - 03 October 2021, pp.69

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.69

Abstract

An awareness of mandibular canal variations such as bifid mandibular canal (BMC) may help prevent complications due to nerve damage that can occur during surgical procedures. The aim of this study is to examine the prevalence of BMC in XXX subpopulation using cone-beam computed tomography (CBCT). CBCT images of 500 patients were retrospectively analyzed to evaluate BMCs. BMCs were categorized as retromolar canal, forward canal, dental canal and buccolingual canal using the Naitoh classification. Statistical analysis was performed using IBM SPSS software version 20.0. The data were then compared according to right-left sides and gender. BMCs were observed in 109 of 500 patients (21.8%) and 118 of 1000 sides (11.8%). The forward canal was the most common type (31.4%), followed by the dental canal (29.7%), the retromolar canal (26.3%) and the buccolingual canal (12.7%). There was no significant difference in the distribution of BMCs in terms of gender and right-left side (p>0.05). The results of this study show that the BMC prevalence is higher than the studies using panoramic radiography. CBCT is recommended as an effective method for detailed evaluation of BMC.

Bifid mandibular kanal (BMK) gibi mandibular kanal varyasyonlarının bilinmesi, cerrahi prosedürler sırasında meydana gelebilecek sinir hasarına bağlı komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir. Bu çalışmanın amacı konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanarak XXX alt popülasyonunda BMK prevalansını incelemektir. Beş yüz hastanın KIBT görüntüleri BMK’ları değerlendirmek için retrospektif olarak incelendi. BMK'lar Naitoh sınıflandırması kullanılarak retromolar kanal, ileri kanal, dental kanal ve bukkolingual kanal olarak kategorize edildi. İstatistiksel analiz, IBM SPSS yazılım versiyonu 20.0 kullanılarak yapıldı. Veriler daha sonra sağ-sol taraf ve cinsiyete göre karşılaştırıldı. Bifid mandibular kanallar 500 hastanın 109’unda (%21,8) ve 1000 tarafın 118’inde (%11,8) izlendi. İleri kanal en sık görülen tipti (%31,4), bunu dental kanal (%29,7), retromolar kanal (%26,3) ve bukkolingual kanal (%12,7) izledi. Bifid mandibular kanalların dağılımında cinsiyet ve sağ-sol taraf açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Bu çalışmanın sonuçları BMK prevalansının panoramik radyografi kullanılan çalışmalara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. KIBT, BMK'ın ayrıntılı değerlendirmesi için etkili bir yöntem olarak önerilmektedir.