Hokey Hakemlerinin İş Doyumları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli DeğişkenlerAçısından İncelenmesi


Yıldırım a., ULUÖZ E., DİNÇ Z. F. , ABAKAY U.

15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey