Energy Use in Agricultural Sector of Turkey


Creative Commons License

KÜSEK G., ÖZTÜRK H. H., AKDEMİR Ş.

International Symposium ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bükreş, Romania, 29 - 31 October 2015, vol.1, pp.33-40

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Bükreş
  • Country: Romania
  • Page Numbers: pp.33-40
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In this review, the energy consumption is examined in agricultural sector of Turkey. Several indicators are defined to evaluate for energy consumption in agriculture and some considerations are made taking into account these indicators. Energy conservation measures for the agricultural sector and suggestions for energy use are given. Energy used per cultivated area in Turkish agriculture is calculated as 82245.95 TOE/TL in the period of 2000-1010 years. Petroleum and electrical energy consumed per cultivated area in Turkish agriculture was 3996.83 thousand TOE and 4991 GWh respectively, in the period of 2000-2010 years.

Bu çalışmada, Türkiye tarımında enerji tüketimi incelenmiştir. Tarımda enerji tüketiminin değerlendirilebilmesi için, bazı etkinlik ölçütleri tanımlanmış ve bu ölçütler dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Tarım sektöründe enerji kullanımı ve enerji korunumu önlemlerine ilişkin öneriler verilmiştir. 2000-2010 yılları arasında tarımsal üretim başına tarımda tüketilen enerji miktarı ortalama 82245,95 TEP/TL olarak hesaplanmıştır. İşlenen ve ekilen tarım alanları başına tüketilen toplam enerji değeri, 2005 yılından sonra, 2011 yılına kadar düzenli olarak artış göstermiş olup, belirtilen dönemde ortalama olarak sırasıyla 0,209 TEP/ha ve 0,275 TEP/ha olarak gerçekleşmiştir. Türkiye tarımında, 2006–2011 yılları arasındaki dönemde, işlenen tarım alanı başına petrol ve elektrik tüketimi ortalama olarak sırasıyla 3996,83 bin TEP ve 4991 GWh olarak belirlenmiştir.