AGRICULTURAL LAND MARKET IN ADIYAMAN, MARDIN, MERSIN AND OSMANIYE PROVINCES


Creative Commons License

AKDEMİR Ş., KUVVETLİ Y., ÖZTORNACI B., Taner Y., Özdemir R., Ertaş İ., ...More

in: LAST TERM RESEARCHES IN TURKEY, Şinasi Akdemir, Editor, Lap Lambert Academic Pub, Düsseldorf, pp.61-68, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Lap Lambert Academic Pub
  • City: Düsseldorf
  • Page Numbers: pp.61-68
  • Editors: Şinasi Akdemir, Editor
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In order to determine the direction of the land market and the socio-economic characteristics of the buyers and sellers, face to face interviews have been conducted with 400 people who trade in the three districts where the land market is active and 5 villages representing each one of these districts in the provinces of Adıyaman, Mardin, Mersin and Osmaniye in 2015. Research data have been analyzed with group analysis by taking into consideration the size of the land and the share of land sold and purchased in total land, separately for vendor and buyers, and the seller and buyer enterprises have been tried to be defined with the help of clustering and factor analysis based on socio-economic characteristics.

Arazinin piyasasının hangi yönde geliştiğinin, alıcı ve satıcıların sosyo-ekonomik özelliklerinin neler olduğunun ortaya konması amacıyla 2015 yılında Adıyaman, Mardin, Mersin ve Osmaniye illerinde, arazi piyasasının hareketli olduğu üçer ilçeden ve bu ilçeleri temsil edecek nitelikte her ilçeden 5’er adet köyde bulunan arazi alım-satımı yapan 400 kişi ile yüz yüze görüşme yolu ile anketler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri satıcı ve alıcılar için ayrı ayrı olmak üzere arazi büyüklüğü ile satılan ve alınan arazinin toplam arazi içindeki payları dikkate alınarak grup analizi ile analiz edilmiş, satıcı ve alıcı işletmeler sosyo- ekonomik özelliklerinden hareketle kümeleme ve faktör analizi yardımıyla tanımlanmaya çalışılmıştır.