Micropropagation of Spathiphyllum with Temporary Immersion Bioreactor System


Creative Commons License

Kaçar Y., Dönmez D., Biçen B., Erol M. H., Şimşek Ö., Yalçın Mendi N. Y.

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, vol.8, no.5, pp.1195-1200, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

TTurkey has an advantageous position for the cultivation of ornamental plants for reasons such as favourable conditions, proximity to markets and cheap labour. In addition to classical production methods, biotechnological methods are used to meet the demand of Spathiphyllum, which is an indoor plant. In recent years, it has been started to be used in micropropagation of plants called temporary immersion system as well as classical tissue culture systems. Within the scope of the present study, micropropagation and rooting studies were carried out using classical tissue culture system and Plantform, one of the temporary immersion bioreactor systems, in the commercially important Spathiphyllum ‘Chico’ genotype. MS medium containing 1 mg L-1 6-Benzylaminopurine (BAP) was used in micropropagation experiments established in both systems, and Murashige and Skoog (MS) medium containing 1 mg L-1 Indole-3-butyric acid (IBA) was used in rooting experiments. The results of micropropagation and rooting have been found to be successful in both systems. As a result of the screening with Sequence-Related Amplified Polymorphism (SRAP) markers, it was determined that there were no genetic differences in the plants that were reproduced and rooted

Türkiye, süs bitkileri yetiştiriciliği açısından elverişli koşulları, pazar ülkelere yakınlığı ve ucuz işgücüne sahip olması gibi sebeplerle avantajlı bir konuma sahiptir. Bir iç mekân bitkisi olan spathiphyllum talebini karşılamak amacıyla, klasik üretim yöntemlerine ek olarak biyoteknolojik yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Son yıllarda bitkilerin Mikroçoğaltım’ında klasik doku kültürü sistemleri ile beraber, geçici daldırma biyoreaktörler olarak adlandırılan sistemlerin de kullanımına başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, ticari olarak öneme sahip spathiphyllum ‘Chico’ genotipinde, klasik doku kültürü ve geçici daldırma biyoreaktör sistemlerinden biri olan Plantform kullanılarak, Mikroçoğaltım ve köklendirme çalışmaları yürütülmüştür. Her iki sistemde kurulan Mikroçoğaltım denemelerinde 1 mg L-1 6-Benzilaminopürin (BAP) içeren Murashige ve Skoog (MS) besin ortamı, köklendirme denemelerinde ise 1 mg L-1 İndol-3-bütirik asit (IBA) içeren MS ortamı kullanılmıştır. Mikroçoğaltım ve köklenme sonuçlarının, her iki sistemde de başarılı olduğu tespit edilmiştir. Dizi İlişkili Çoğaltılmış̧ Polimorfizm (SRAP) markırları ile yapılan DNA analizleri sonucunda da, çoğaltılan ve köklendirilen bitkilerde herhangi bir genetik açılımın olmadığı belirlenmiştir.