Çukurova Bölgesi Entansif Süt Sığırcılığı İşletme Koşullarında Siyah Alaca İneklerin Döl Verim Performansları.


Creative Commons License

GÖNCÜ KARAKÖK S.

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-10, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Ç.Ü.Z.F. Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çukurova University Affiliated: No

Abstract

In this study, in 30 year period (1973-2003) data were avaible from Black and White (BW) cattle breed kept at Research and Production Unit of the University Çukurova Faculty of Agricullture. In the study, 1655 parturation, 4717 breeding records  were analysed and the results were discussed to asses the effect of heat stress on reproduction traits for Çukurova region. Average age at first breeding, age first calving and service period  were calculated  as 594±6, 895±6 and 135±3 days respectively. Calving intervals, days in calf  and longevity were determined as   404±3, 277±0, respectively.

Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği’nde yetiştirilen Siyah Alaca (SA) sığır ırkına ait 30 yıllık periyottaki (1973-2003) kayıtlar kullanılmıştır. 1655 doğum ve 4717 çiftleştirme kaydı değerlendirilerek, Çukurova Bölgesi için yaz aylarında artan çevre sıcaklığı ve yüksek oransal nem olması durumunda strese giren hayvanların döl verimlerindeki değişim analiz edilerek sonuçlar tartışılmıştır. SA’ların ilkine çiftleştirme yaşı, ilkine buzağılama yaşı ve servis periyodu sırasıyla 594±6, 895±6 ve 135±3 gün olduğu hesaplanmıştır. Buzağılama aralığı, gebelik süresi, damızlıkta kullanma süresi sırasıyla 404±3 gün, 277±0 gün, 1003±41 gün  olarak saptanmıştır.