İSLÂM’DA EVLİLİK VE AİLE BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZDE TARTIŞILAN KONULAR ÜZERİNE PSİKO-SOSYAL BİR DEĞERLENDİRME


GEÇİOĞLU A. R., DÖNER E.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), vol.19, no.2, pp.603-627, 2019 (Peer-Reviewed Journal)