Bağımsız Denetim Firması Özelliklerinin Finansal Raporlama Kalitesine Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Araştırma


TUAN K., YENEL Ö.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal, vol.8, no.103, pp.3335-3346, 2022 (Peer-Reviewed Journal)