BALB c Farede Anne Yoksunluğu Modelinde Fiziksel Zengin Çevrenin Duygusal Davranışlar Üzerine Etkisi


AKILLIOĞLU K. , BİNOKAY U. S.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Kongresi. 122; Trabzon, 2012, Turkey, 25 - 29 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey