Osmaniye İlinde Sahipsiz Köpeklerin Rehabilitasyonu ve Viral Enfeksiyon Profilaksisi


Tekelioğlu B. K., Yüceer H. B., Akın B., Koç Ö., Çelik M., Kandır S., ...More

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.32, pp.956-966, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This project was supported by Osmaniye Municipality and Çukurova University Ceyhan Veterinary Faculty, with the contribution of the Nature, Wildlife Conservation and Research Association. The aim is to maintain human, animal, and environmental health within the scope of the Animal Protection Law No. 5199 and 7332 and its amendments, and to provide rehabilitation and viral infection prophylaxis of stray dogs by cooporational scientific and technological resources of the institutions. Within the scope, rehabilitation was applied to 259 stray dogs living in Osmaniye in a 12-month period. Viral antigen was detected in 77 (%72.6) out of 106 dogs with signs of disease, and hematological and serological examinations were performed and treatment was administered.Of these dogs, 47 (%44.3) had Canine Parvovirus (CPV-2), 9 (%8.5) had Canine Distemper Virus (CDV), 21 (19.8) had Canine Coronavirus (CCoV), and 11 (%10.4) had CPV and CCoV coinfection.All dogs received prophylactic ecto- and endoparasitic treatment. Prophylactic vaccination against Rabies, CPV, CDV, Canine Adenovirus Virus (CAV-1 and CAV-2), Canine Parainfluenza Virus (CPIV-2), and Leptospira spp. infections were administered to dogs that were healthy and recovered after treatment.36 dogs were adopted, 206 of them were unregistered and registered with ear tags and microchips, 189 active ones were neutered and all were released back to where they were found. Investigation of major canine viral diseases in Osmaniye province, detection and treatment of sick and carrier animals, and regional infection control preventive effort was carried out. Rabies is a deadly zoonotic infection and routine vaccination of stray animals against Rabies vaccination is a common practice across the country and is provided by laws and regulations. CPV-2, CDV, CAV-1 and CAV-2, CPIV-2, and Leptospira spp. vaccinations are Core Vaccines for dogs, but vaccination of stray dogs and microchip application is not a common practice. Regarding public and environmental health, it is a 'One Health' practice concerning to prevent viral diseases among the stray dog population. Conclusion: This study supported the "Happy City" project of Osmaniye Municipality. 255 stray dogs were rehabilitated in 12 months with the cooperation of the Local Administration, University, and Non-Governmental Organization, and viral infection prophylaxis was provided by vaccination.

Bu çalışma T.C. Osmaniye Belediyesi ve Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesitarafından desteklenmiştir. Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneğiprojeye katkı sağlamıştır. Amaç 5199 ve 7332 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve değişiklikleri ile ilgili yönetmelikler kapsamında, insan, hayvan ve çevre sağlığını iyileştirmeye yönelikolarak kurumların bilimsel ve teknolojik imkanlarından faydalanarak sahipsiz köpeklerin rehabilitasyonu ve viral enfeksiyonproflaksisinin sağlanmasıdır. 12 aylık çalışma kapsamında, Osmaniye ilinde yaşayan 296 sahipsiz köpekten 259’unarehabilitasyonuygulandı. Hastalık görülen 106 köpekten 77’de (%72,6) viral antijen saptandı ve hematolojik ve serolojik muayeneler yapılarak tedavi uygulandı. Köpeklerden 47’sinde (%44,3) Canine Parvovirüs (CPV), 9’da (%8,5) Canine Distemper Virüs (CDV),21’de (%19,8)Canine Coronavirüs (CCoV) ve 11’de(10,4) CPV ve CCoV koenfeksiyonu saptandı.Tüm köpeklere profilaktik ekto- ve endoparaziter tedavi uygulandı.Sağlıklı ve tedavi sonrası iyileşen 255 köpeğe Kuduz, CPV, CDV, Canine Adenovirus Tip-1 ve Tip-2 (CAV-1 ve CAV-2), Canine Parainfluenza Virüs (CPIV-2) ve Leptospira spp.enfeksiyonlarına karşı koruyucu aşılama uygulandı. 36 köpek sahipledirildi, 206'sı kayıtsızdı ve kulak küpesi ile Mikroçip takılarak kayıt altına alındı, aktif olan 189’u kısırlaştırıldı ve hepsi bulundukları yere geri bırakıldı. Bu sayede Osmaniye ilinde yaşayan köpeklerdeviral enfeksiyon hastalıklarının araştırılması, hasta ve taşıyıcı hayvanların tespiti, tedavisi ve bölgesel enfeksiyon kontrolü için koruyucu aşı çalışması yapıldı.Kuduz hastalığı ölümcül bir zoonotik enfeksiyon olup sahipsiz hayvanların aşılanmaları rutin olarak ülke genelinde yaygın bir uygulamadır ve kanun ve yönetmelikler ile sağlanmaktadır. CPV-2, CDV, CAV-1 ve CAV-2, CPIV-2 ve Leptospira spp.aşıları köpekler için yapılması gerekli aşılardır (Core Vaccines) ancaksahipsiz köpeklerin aşılanması ve mikroçip uygulaması ülkemizde yaygın bir uygulama değildir. Bu çalışma sahipsiz köpeklerin refahının sağlanması açısından bir ‘İyi Veteriner Hekimlik ve Hayvan Refahı’ uygulamasıdır. Halk, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesiaçısından bir ‘Tek Sağlık’ uygulamasıdır.Sonuç: Bu çalışma Osmaniye Belediyesinin "Mutlu Şehir" projesini desteklemiştir. Yerel Yönetim, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşu işbirliği ile 12 ayda 255 sahipsiz köpeği rehabilite edilerek ve aşılanarak viral enfeksiyon profilaksisi sağlanmıştır.