Denetim Komitesi Özelliklerinin Finansal Raporlama Şeffaflığına Etkisi: Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Araştırma


TUAN K., OGUR A.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, vol.8, no.17, pp.120-143, 2022 (Peer-Reviewed Journal)