Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri ile Farklı Bölümlerde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası İş Bulamama Kaygıları Üzerine Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

ULUÖZ E., YILMAZ C. Y. , DİNÇ Z. F.

9. INTERNATIONAL PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND SPORTS INSTRUCTORS CONGRESS, Antalya, Turkey, 19 October - 22 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey