KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK) NÖTROFİL LENFOSİT ORANI (NLO) İLE PET-CT’DE SAPTANAN METABOLİK PARAMETRELERİNİN (PET-CT MP) PROGNOSTİK ÖNEMİ VE NLO İLE PET-CT MP İLİŞKİSİ


MİRİLİ C., PAYDAŞ S., GÜNEY İ. B., SEYDAOĞLU G., KAPUKAYA T. K., OĞUL A., ...More

7.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes