TATARLI HÖYÜK CEYHAN ADANA KAZILARINDA ELDE EDİLEN ORTA TUNÇ ÇAĞI NA AİT KARBONLAŞMIŞ ODUN ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


KAVAK S., ÇAKAN H., GİRGİNER K. S., ASLAN F., ÖZONUR Y., ÇELİKTAŞ V.

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, 23 - 27 June 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Çukurova University Affiliated: Yes