ABCC8 Geninde Yeni Bir Splice Site Muyasyonuna Bağlı Hiperinsülinemik Hipoglisemi Olgusunun Sirolimus Tedavisi ile 6Aylık İzlemi


TURAN İ. , KOTAN GEDİK L. D. , FIRAT Z. , ULUBAY A., TOPALOĞLU A. K. , YÜKSEL B.

2016 Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-8, Turkey, 29 - 30 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey