Müzik ve Beyin


ÇUHADAR C. H.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.67-76, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-76
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

After reviewing the pertinent literature, it can be seen that the music and the brain relation has been  a subject which has been the main interest of numerous (Steward L, Walsh V, Zatorre R.J., Patel A.D., Balaban E., Peretz, I., Limb C.J., Pantev, C, v.d.) researchers. The majority of these researches are made up of medical field workers, but the musical aspect is usually ignored.

It has become clear with the recent researches that the centers of the musical perception and performance are located in the right front lobe of the brain, but the sense of rhythm is on the left side at the girus insula. After numerous investigations made on the patients whose brains are partially removed, it is observed that the loss of cerebral capacity is regained after a period of time. The impulses observed by the pertinent centers are transferred by synaptic ties and are stored at various locations. This shows that the brain is an organ with hologramic structure.

The process of learning in the brain may be summarized as the increase of synapses in number: How can this information increase the success of persons teaching music? How can a musician use this observation in his profession? It is expected that these basic musical data will attract the interest of the people.

In this paper, research on the relationship of music and brain will be evaluated from the perspective of a musician.  

Alanyazın incelendiğinde görülmektedir ki müzik ve beyin ilişkisi, pek çok araştırmacının (Steward L, Walsh V, Zatorre R.J., Patel A.D., Balaban E., Peretz, I., Limb C.J., Pantev, C, v.d.) ilgisini çeken bir konu olmuştur. Ancak bu araştırmacıların genelini tıp alanında çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın ilişkilendirildiği iki alandan birinin müzik olması nedeni ile söz konusu araştırmalarda “müzik” tarafı ister istemez zayıf kalmakta,  ilgi daha çok beynin tıbbi açıklamalarına kaymaktadır.

 

Farklı zamanlarda yapılan çalışmalar, müzik algısı ve performansının beynimizin sağ şakak bölgesinde, fakat ritim duygusunun ise beynin sol tarafında (girus insula) gerçekleşen bir süreç olduğunu göstermiştir. Hasta örneklemleri üzerinde yapılan araştırmalar, beyinlerinin bir kısmı alınan hastaların yeteneklerinin büyük kısmının bu işlemden etkilendiğini fakat aradan geçen zaman içinde bu kaybın bir kısmının tekrar geri kazanıldığını da göstermiştir. Beyne gelen bilgiler, ilgili merkezlerce algılanmakta, sinaptik bağlantılardan yararlanarak beynin bütün yüzeyine yayılmakta ve aynı anda değişik yerlerde saklanmaktadır. Bu durum, beynin bir halogramik yapısı olduğunu da göstermektedir.

Beyinde öğrenme, sinir hücreleri arasındaki sinapsların artması şeklinde özetlenmektedir. —Bu bilgiler müzik eğitimi yapan insanların işini ne ölçüde kolaylaştırabilir?  —Bir müzikçi, bundan nasıl yararlanabilir? Bu sorulara temel oluşturacak bilimsel verilerin, konuyla ilgilenenlerin ilgisini çekebileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmada “müzik ve beyin” ile ilgili araştırmalara bir müzikçinin perspektifi ile bakılacak ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.