Adana'da çevre duyarlılığı düzeyinin ve geliştirme olanaklarının araştırılması.


Yücel M. Y., Altunkasa F., GÜÇRAY S. S., Uslu C., Say Peker N.

MEDİTERRANEAN AGRİCULTURAL SCİENCES (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ), vol.19, no.2, pp.217-228, 2006 (Peer-Reviewed Journal)