Flame Seedless Üzüm Çeşidinde Toprak Verimliliğini Artırırcı Bazı Uygulamaların Toprak ve Yaprak Mineral Besin İçerikleri Üzerine Etkisi


TANGOLAR S., TANGOLAR S., TORUN M. B., DUYMUŞ E.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.45, pp.580-585, 2016 (Peer-Reviewed Journal)