Makrîzî (ö. 845/1442) ve Mısır'da Eş'arîliğin Yayılmasına Dair Tespitleri


Ayaz F. Y., Düzenli A.

Kastamonu Üniversitesei İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.25-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)