Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Faktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü The Role of Protective Factors and Personal Variables in Predicting Prosocial Behaviors of Adolescence


Aydın Sümbül Z., GÜÇRAY S. S.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal., vol.6, no.45, pp.101-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal)