A Qualıtatıve Research: Opınıon Focusıng On Applıcatıon Of The Vıdeo Assıstance Referee System (Var) In Turkısh Natıonal Newspapers Video Yardımcı Hakem Uygulamasının Ulusal Medyada Yer Alma Biçimi Üzerine Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

ULUÖZ E., Nazlıcan M. Ç.

16thInternational Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.2078-2083

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.2078-2083

Abstract

The purpose of this study is to examine the situation in which the "Video Assistant Referee" system takes place in the national media. A total of 100 articles related to VAR in newspapers published nationally were examined. The contents of the newspapers were analysed by qualitative research methods by using document analysis method and coding and the process of the thethematizing were realized. As a result of the study, the topics such as "referees use VAR application for big teams", "delays in VAR application", "justice cannot be achieved despite VAR application", "referees cannot adapt to the VAR system" and "technological applications damage the nature of football" are seen as basic negative points. However, "right decisions for penalty, offside and red card position", "decrease of tension in football environment "and" contribution to the concept of fair play "are the main positive opinions regarding VAR application. In conclusion, the VAR application in the national media seems to be generally positive. It can be considered that positive opinions in news contents are more important than negative opinions.  
Key words: Football, Video Assistant Referee (VAR) 

Bu çalışmanın amacı Video yardımcı hakem uygulamasının ulusal medyada yer alma biçiminin incelenmesidir. Çalışmaya ulusal ölçekte yayın yapan toplam 10 gazetede yer alan rastgele seçilmiş VAR ile ilişkili 100 adet içerik incelenmiştir. Çalışmaya alınan gazete içerikleri nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile incelenerek kodlama ve temalandırma süreçleri gerçekleştirilmiştir. Kodlama ve temalandırma sürecinde uzman görüşüne başvurulmuştur. Yapılan değerlendirme sonucunda “hakemlerin VAR uygulamasını büyük takımlar lehine kullanması”, “VAR uygulamasında yaşanan gecikmeler”, “VAR uygulamasına rağmen adaletin sağlanamaması”, “hakemlerin VAR sistemine adapte olamaması”, “teknolojik uygulamaların futbolun doğasına zarar vermesi” gibi konular VAR sistemi ile ilgili temel olumsuz noktalar olarak görülmektedir. Buna karşın “Hakemlerin işlerinin kolaylaşması”, “çok bariz hataların önüne geçilmiş olması”, “tartışmalı kararların azalması”, “kötü niyetli oyuncuların tespit edilebilmesi”, “penaltı, ofsayt ve kırmızı kart gibi maçın sonucuna etki eden kararların doğru verilmesi”, “taraftar tepkisinin azalması”, “futbol ortamında gerginliklerin azalması”, “fair play kavramına katkı sağlaması” gibi konular ise VAR uygulaması ile ilgili ortaya konan temel olumlu görüşlerdir. Sonuç olarak ulusal medyada VAR uygulamasının genel olarak olumlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Haber içeriklerinde yer alan olumlu görüşlerin olumsuz görüşlere nazaran daha önemli olduğu düşünülebilir.