Vekil Değişken Kullanılan Lineer Regresyon Modelinde Varyansın Alışılmış Tahmin Edicisi ile Yinelenmiş Stein-rule Tahmin Edicisinin Pitman Yakınlık Ölçütüne Göre Karşılaştırılması


ÜNAL ÖZPALAMUTCU D. , YÜKSEL G.

7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 June 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey