Sosyal Kaçınma ve Huzursuzluk Ölçeği ile Olumsuz Değerlendirilmekten Korkma Ölçeklerinin uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması


Erkan Z., GÜÇRAY S. S., ÇAM S.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.25, pp.112-117, 2003 (Peer-Reviewed Journal)