Hacı Süleyman Ay'ın Kitaplığında Bulunan Bir Dâstân-ı İbrâhim Edhem Nüshası


KARGA B.

VIII. Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, pp.261-285

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.261-285

Abstract

ABSTRACT

İn this study we’ll introduce “Dâstân-ı İbrâhim Edhem”. A copy of İbrâhim Edhem manuscripts was found the bookshelf of Hacı Süleyman Ay who lived in Afyonkarahisar Bozhüyük town. The copy which doesn’t known it’s copier is diffrent from another copies was determined. Consequently, we’ll introduce this work to people at symposium with it’s language and literary characteristics. Firstly, we are going to give a knowledge abaut İbrâhim Edhem, after this going to be acquainted the characteristics of work. At the same time, we are going to compare this work to another studies. İn this way, we’ll study to determine the differences of our study from others.                                       

Key words: Dâstân, tale, İbrâhim Edhem, Mesnevi.

ÖZET

Burada tanıtacağımız “Dâstân-ı İbrâhim Edhem” başlıklı nüsha, Afyonkarahisar Bozhüyük beldesinde yaşamış olan Hacı Süleyman Ay (1926-2009) adlı bir şahsın özel kitaplığında bulunmuştur. Müstensihi belli olmayan bu nüshanın, bugüne dek yayımlanan İbrâhim Edhem kıssalarından farklı olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Dolayısıyla, nüshayı gerek imla gerekse dil ve edebî özellikleri bakımından bu sempozyumda tanıtmayı planlıyoruz. Çalışmamızda İbrâhim Edhem hakkında kısa bilgi verildikten sonra nüshanın özellikleri tanıtılacak, metin diğer çalışmalarla karşılaştırılıp elimizdeki nüshanın konu hakkında yapılan çalışmalardan farkları belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dâstân, Kıssa, İbrâhim Edhem, Mesnevi.