Hemşirelik Öğrencilerinin Ötanaziye İlişkin Görüşlerine Anlatım ve Gösteri Yöntemlerinin Etkisinin Belirlenmesi


TORUN S. , KUMAŞ G. , BİLGİN O. , Cevizci C.

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text