Mechanization Costs of Soybean Production in Turkey


AKDEMİR Ş., GÜNGÖR C., VULKAN V. E., GÜLTEKİN U., ÖZTÜRK H. H.

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 31 August 2019, vol.1, no.1, pp.11-21

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.11-21
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine the share of the costs of mechanization costs which have a significant share in the soybean production costs in the provinces of Adana, Mersin and Samsun. The data of the study are from 2014 and the data are obtained from expert opinions in the field. In the cotton production, fixed, variable and total expenses per unit production area were calculated as 169.3 TL/da, 298 TL/da and 467.3 TL/da, respectively. Total mechanization expenses are 145.2 TL/da and these expenses correspond to 31.1% of total production expenses and 48.7% of variable expenses. Total expenses per production of corn seed were 0.967 TL/kg and mechanization expenses were determined as 0.300 TL/kg. The ratio of the mechanization expenses to total mechanization expenses in the tillage, irrigation and harvesting processes was calculated as 35.3%, 21.5% and 9.9%, respectively.

Bu çalışmada, ülkemizde soya üretiminin önemli bir oranının gerçekleştirildiği; Adana, Mersin ve Samsun illerinde, soya üretim maliyetinde önemli bir paya sahip olan mekanizasyon giderlerinin maliyetlerdeki payının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri 2014 yılına ait olup, veriler sahada çalışan uzman görüşlerinden elde edilmiştir. Soya üretiminde birim üretim alanı (da) başına sabit, değişken ve toplam giderler sırasıyla 169,3 TL/da, 298 TL/da ve 467,3 TL/da olarak hesaplanmıştır. Toplam mekanizasyon giderleri 145,2 TL/da olup, bu giderler toplam üretim giderlerinin % 31,1’sine, değişken giderlerin ise % 48,7’sine karşılık gelmektedir. Tane soya üretimi başına toplam giderler 0,967 TL/kg, mekanizasyon giderleri ise 0,300 TL/kg olarak belirlenmiştir. Toprak işleme, sulama ve hasat işlemleri için mekanizasyon giderlerinin, toplam mekanizasyon giderlerine oranı sırasıyla, % 35,3, % 21,5 ve % 9,9 olarak hesaplanmıştır