Tüketicilerin Gıda Ürünlerinde Marka Tercihini Etkileyen Değişkenlerin Faktör Analizi İle Belirlenmesi: Adana?da Makarna Örneği


Koç A. F., AKDEMİR Ş., Taşdan K.

Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1996 (Peer-Reviewed Journal)