Alternative Medicine Practices Used To Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting - Kemoterapiye Bağlı Bulantı-Kusmada Kullanılan Alternatif Tıp Uygulamaları


TANRIVERDİ G., ÖZTUNÇ G., TORUN S., ÖNER YALÇIN S., KADIOĞLU N. S.

8. Lokman Hekim ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Turkey, 22 May 2013 - 21 May 2014, vol.2013 8th, pp.97

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 2013 8th
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.97
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

LTERNATIVE MEDICINE PRACTICES USED TO CHEMOTHERAPY-INDUCED

NAUSEA AND VOMITING

Nausea and vomiting due to chemotherapy is a major problem that reduces the quality of life of

patients. Patients with nausea and vomiting than pharmacological methods used to cope with

some of the known effects of non-pharmacological methods. International Oncology Nursing

Society, the non-pharmacological evidence-based practice guideline developed by daydreaming,

music therapy, progressive muscle relaxation, psycho-educational and psycho-social care,

acupuncture, and acupressure techniques in the prevention of chemotherapy-induced nausea

and vomiting, and is useful in reducing noted. In addition, patients in the prevention of nauseaand vomiting, diet and environmental regulation, drawing distraction, hypnosis, massage methodsare also recommended. In addition, ginger is used in most of the plants used for therapeutic purposes, of the people in Turkey have been used widely in the mint-lemon mixture.Chemotherapy-induced nausea and vomiting that can be used in this study are discussed alternativemedicine practices.

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI-KUSMADA KULLANILAN ALTERNATİF TIP

UYGULAMALARI

Gülşah Tanrıverdi, Gürsel Öztunç, Serap Torun, Sibel Öner Yalçın, Selim Kadıoğlu

 

 

Kemoterapiye bağlı bulantı- kusma hastaların yaşam kalitesini azaltan önemli bir sorundur. Hastalarınbulantı-kusma ile baş edebilmek için kullandıkları farmakolojik yöntemler dışında etkisi bilinen bazınon-farmakolojik yöntemler bulunmaktadır.

 

Uluslararası Onkoloji Hemşireliği Derneğinin, kanıta dayalı uygulamalardan geliştirdiği rehberde, düşkurma, müzik terapisi, progresif kas gevşeme, psiko-eğitimsel ve psiko-sosyal bakım, akupunktur ve akupresür gibi non-farmakolojik yöntemlerin kemoterapiye bağlı bulantı kusmanın önlenmesinde ve azaltılmasında yararlı olduğunu belirtmiştir.

Bunların dışında bulantı kusmayı önlemede hastalara diyet ve çevre düzenlenmesi, dikkati başka yöne çekme, hipnoz, masaj yöntemleri de önerilmektedir. Bitkisel tedavi olarak dünya genelinde zencefil ön planda bulunmakla birlikte Türkiye genelinde halk arasında nane-limon karışımının yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Bu çalışma kemoterapiye bağlı bulantı-kusmada kullanılabilecek alternatif tıp uygulamaları ele alınmıştır.