TETRODOTOXIN LEVELS OF PUFFERFISH SPECIES IN THE MEDITERRANEAN


Köşker A. R.

Denizel İstilacı Yabancı Türlerin Etkileri Bilimsel Konferansı, Antalya, Turkey, 21 - 23 December 2022, pp.128-129

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.128-129
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Lessepsian species migrating from the Red Sea to the Mediterranean via the Suez Canal are increasing. While some species are economically valuable, species such as pufferfish are considered invasive and poisonous. Pufferfish are very popular in many Mediterranean countries due to the toxins they contain and their rapid spread throughout the Mediterranean. Many species of pufferfish have tetrodotoxin (TTX), one of the most potent marine toxins. The TTX is a non-protein, low molecular weight, soluble in water and acidic environments, odorless and tasteless molecule. It has no known antidote or antitoxin. The pufferfish species can also have high TTX levels that are toxic and potentially deadly in the Mediterranean. To date, most studies on pufferfish toxicity in the Mediterranean have focused on Lagocephalus sceleratus. However, there are also scientific studies on the TTX levels of Torquigener hypselogeneion, Lagocephalus guentheri, Lagocephalus suezensis, and Sphoeroides pachygaster species. These studies suggest that the TTX levels of some pufferfish species have lethal risks. Cases of poisoning because of the consumption of pufferfish have also been reported in different countries of the Mediterranean.

The aim of this study is to investigate 12 different studies on the TTX levels of five pufferfish species (L. sceleratus, T. hypselogeneion, L. guentheri, L. suezensis and S. pachygaster) across the Mediterranean. According to the results of these studies, the TTX levels of pufferfish depend on species, region and season. It is observed that some individuals of L. sceleratus, T. hypselogeneion and L. suezensis species have TTX above the lethal dose.

Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e göç eden lesepsiyen türler artmaktadır. Bazı türler ekonomik olarak değerliyken, balon balıkları gibi türler istilacı ve zehirli türler olarak kabul edilmektedirler. Balon balıkları, içerdikleri toksin ve Akdeniz genelinde hızlı bir şekilde yayılmış olmaları nedeniyle birçok Akdeniz ülkesinde oldukça popülerdir. Balon balıklarının birçok türü, bilinen en güçlü denizel toksinlerden birisi olan tetrodotoksin (TTX) içerirler. TTX, protein yapıda olmayan, düşük moleküler ağırlıklı, suda ve asidik ortamlarda çözünebilen, kokusuz ve tatsız bir moleküldür. Bilinen bir antidot veya antitoksini yoktur. Akdeniz'deki balon balıkları da zehirli ve potansiyel olarak ölümcül olabilecek kadar yüksek TTX seviyelerine sahip olabilmektedir. Bugüne kadar, Akdeniz'de balon balığı toksisitesi üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu Lagocephalus sceleratus türüne odaklanmıştır. Bununla birlikte, Torquigener hypselogeneion, Lagocephalus guentheri, Lagocephalus suezensis, ve Sphoeroides pachygaster türlerinin TTX seviyelerine yönelik bilimsel araştırmalar da bulunmaktadır. Akdeniz'de yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki balon balıkları, içerdikleri TTX seviyelerinden dolayı ölümcül riskler içermektedir. Akdeniz'in farklı ülkelerinde balon balığı tüketiminin neden olduğu zehirlenme vakaları da rapor edilmiştir.

Bu çalışmada Akdeniz'de yaygın dağılım gösteren 5 farklı balon balığı türünün (L. sceleratus, T. hypselogeneion, L. guentheri, L. suezensis ve S. pachygaster) tetrodotoksin (TTX) seviyelerine yönelik Akdeniz'in farklı bölgelerinde yapılmış 12 farklı çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre TTX düzeylerinin türe, bölgeye ve mevsime göre değişim gösterdiği belirlenmiştir. L. sceleratus, T. hypselogeneion ve L. suezensis türlerinin bazı bireylerinde lethal dozun üzerinde TTX bulunduğu gözlenmiştir.