Pre-Harvest Fruit Rot Pathogens in the Adana - Mersin Pomegranate Orchards and Effect of Inoculations Performed at Different Periods on Disease Incidence


Creative Commons License

Gezer V., Akgül D. S.

Bitki Koruma Bülteni, vol.61, no.1, pp.29-40, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 61 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.16955/bitkorb.812249
  • Title of Journal : Bitki Koruma Bülteni
  • Page Numbers: pp.29-40

Abstract

Pre-harvest fruit rot is an important problem and causes serious crop losses in pomegranate orchards. The aims of the study were to determine the prevalence of pre-harvest fruit rot in pomegranate orchards in Adana and Mersin provinces, to detect fungal pathogens associated with fruit rot and to reveal the effect of inoculations performed at different times on disease incidence. Totally 39 orchards were surveyed in 2018 and symptomatic fruits were sampled. Fungal pathogens were isolated by standard mycological procedures and identified by classical and molecular techniques. Pathogens were inoculated at two different periods (flowering-fruit set and fruit growth stages) in field conditions, fruitlet drop and calyx rot incidence were recorded respectively. According to results, the prevalence of fruit rot in Adana and Mersin were found to be 70.6% and 22.7% respectively. The average disease incidence in these provinces was calculated as 5.0% and 1.1% in the same order. The isolates including Alternaria spp., Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Botrytis cinerea, Colletotrichum sp., Diaporthe ambigua, Nigrospora oryzae, Penicillium spp. and Talaromyces spp. were obtained from the symptomatic fruits. Some of these fungi caused fruitlet falling off 87.5-100% when inoculated at the fruit set time, however the dropping rates were 60-70% in the control just treated with tap water. These results indicated that all inoculated species were pathogenic on flowers and fruitlets and they caused falling off these parts. However, when the fruits reached half size, only Coniella granati and Diaporthe ambigua inoculations caused calyx rot on the fruit, whereas other species could not it. While Diaporthe ambigua have not been reported to be associated with pomegranate fruit rots, this study revealed that it was an aggressive species on fruits.

Derim öncesi meyve çürüklüğü nar bahçelerinde önemli bir problemdir ve ciddi ürün kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı Adana ve Mersin illerindeki nar bahçelerinde derim öncesi meyve çürüklüğünün yaygınlığını saptamak, bununla ilişkili fungal patojenleri belirlemek ve farklı zamanlarda yapılan inokulasyonların hastalık oluşumuna etkisini ortaya koymaktır. 2018 yılında toplam 39 bahçede sörvey yapılmış ve simptomatik meyve örnekleri alınmıştır. Fungal patojenler standart mikolojik prosedürlere göre izole edilmiş ve klasik ve moleküler tekniklerle tanılanmıştır. Fungal patojenler bahçe koşullarında 2 farklı zamanda (çiçeklenme-meyve tutumu ve meyve büyümesi dönemleri) inokule edilmiş ve sırasıyla meyve dökümü ile kaliks çürüklüğü görülen meyve oranları kaydedilmiştir. Sonuçlara göre, Adana ve Mersin’deki derim öncesi meyve çürüklüğünün yaygınlık oranlarının sırasıyla %70.6 ve %22.7 olduğu bulunmuştur. Bu illerdeki ortalama hastalık çıkışı yine aynı sırayla %5.0 ve %1.1 olarak hesaplanmıştır. Simptomatik meyvelerden Alternaria spp., Aspergillus niger, Aureobasidium pullulans, Botrytis cinerea, Colletotrichum spp. Diaporthe ambigua, Nigrospora oryzae, Penicillium spp. ve Talaromyces spp. türlerine ait izolatlar elde edilmiştir. Bu türlerin bazıları (Alternaria alternata, Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Colletotrichum gloeosporioides, Coniella granati, Diaporthe ambigua ve Penicillium mallochii), çiçekli meyveciklere inokule edildiklerinde, %87.5-100 oranında dökülmeye neden olmuş, ancak saf su püskürtülen kontrolde dökülme oranları %60-70 arasında gerçekleşmiştir. Buna karşın meyveler yarı büyüklüğe ulaştığında sadece Coniella granati ve Diaporthe ambigua inokulasyonları kaliks çürüklüğüne neden olmuş, diğer türler meyveleri çürütememiştir. Bu sonuçlar, inokule edilen türlerin çiçek ve meyvecikler üzerinde patojenik olduğunu ve bu kısımların dökülmesine yol açtığını göstermiştir. Diaporthe ambigua’nın şimdiye kadar nar meyve çürüklüğüyle ilişkili olduğuna dair bir kayda rastlanmazken bu çalışma ile meyvelerde saldırgan bir tür olduğu ortaya konmuştur.