Çukurova Bölgesi'nde Kayısı Ağaçlarında Solgunluk ve Gövde Çürüklüğü Etmeni Phytopythium vexans voucher'in Tanılanması


Creative Commons License

Endes A., Kayım M.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.31, no.2, pp.59-68, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Suspicious plant materials with infected Pythium spp. were collected from apricot trees causing disease in different countrysides and locations of Adana and Mersin provinces for morphological and cultural features as well as molecular characterization of Pythium species during 2010-2012. All five isolates used throughout this study were identified as Pythium vexans based on ITS gen sequences. Colony patterns and radial growth study of isolates were performed on different media and subsequently their microscobic structures were identifıed. It was determined that Pythium vexans could cause wilting canopy, rotting of root and crown of apricot trees, which was the reason for economic damage in apricot orchards.

Adana, Mersin ve ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan kayısı ağaçlarında hastalığa neden olan Pythium türlerinin morfolojik ve kültürel özelliklerinin yanı sıra moleküler karakterizasyonlarını saptamak amacı ile 2010-2012 yılları arasında farklı bölgelerden Pythium spp. ile infekteli olduğundan şüphe edilen bitki örnekleri toplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan izolatların tamamı ITS gen dizisine göre Pythium vexans voucher olarak saptanmıştır.  İzolatların koloni deseni ve radiyal gelişimi farklı ortamlarda çalışılmış ve mikroskobik yapıları belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda Pythium vexans’ın kayısı ağaçlarında solgunluk, kök ve kök boğazı çürüklüğü oluşturduğu, kayısı bahçelerinde ekonomik zarar oluşturabileceği saptanmıştır.