Öğretmen Adaylarına Yönelik Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması


AYBEK B., ASLAN S., DİNÇER S., COŞKUN ARISOY B.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, vol.21, no.1, pp.25-50, 2015 (Peer-Reviewed Journal)