Risk Perceptions of Healthcare Professionals in Online Shopping During Covid-19 Outbreak


Demirci Orel F., Arık A., Arslan İ. D.

21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.1-10

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Covid-19 pandemic has changed shopping habits of healthcare professionals as well as in all consumer groups. In this period rate of shopping made through online channels has increased and use of mobile applications has become widespread. However, as in all kinds of shopping environments, consumers are faced with a certain level of risk during purchasing decision stage in online shopping. Various risks that she/he perceives affect her/his repurchase intention. In this study, it was aimed to examine risk perceptions of healthcare professionals in online shopping during pandemic period. Research was carried out by using questionnaire method between July and November 2021 with 379 healthcare professionals working in Adana and agreeing to participate in research. Multiple regression analysis was applied to obtained data. As a result of analysis; it is determined that except for delivery risk; product risk, financial risk, security risk and social risk have negative effect on repurchase intention.
Covid-19 pandemisi tüm tüketici gruplarında olduğu gibi sağlık çalışanlarının da alışveriş alışkanlıklarını değiştirmiş, bu dönemde çevrimiçi kanallardan yapılan alışveriş oranları artmış, mobil uygulamaların kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak her türlü alışveriş ortamında olduğu gibi çevrimiçi alışverişlerde de tüketici satın alma kararını verme aşamasında belirli seviyede risk ile karşı karşıya kalmakta ve algıladığı çeşitli riskler tekrar satın alma niyetini etkilemektedir. Bu çalışmada pandemi döneminde sağlık çalışanlarının çevrimiçi alışverişte risk algılarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma, Adana ilinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 376 sağlık çalışanı ile Temmuz- Kasım 2021 tarihleri arasında anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda; teslimat riski dışında ürün riski, finansal risk, güvenlik riski ve sosyal riskin tekrar satın alma niyeti üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.