Erken Gelişim Döneminde Kronik NMDA Reseptör Blokajının Ergenlikte Bilişsel Davranışlar Üzerine Etkisi


KOCAHAN S., AKILLIOĞLU K. , BİNOKAY U. S. , SENCAR L. , POLAT S.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Kongresi. 115; Trabzon, 2012., Turkey, 25 - 29 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey